Naar overzicht
Allround verspaner niveau

De allround verspaner heeft een uitvoerende, organisatorische en een vaktechnisch controlerende rol. Als Verspaner heef je vorm aan materialen. Ben je een allround verspaner, dan weet je ook alles op het gebied van machinaal verspanen. Je leert hoe om te gaan met de hiervoor bestemde machines. Voor het beroep van verspaner werk je zelfstandig en nauwkeurig. De inhoud van de opleidingen bestaat uit vakgerichte modules met daarin theorie en praktijk. De modulaire opbouw geeft flexibiliteit in de tijd aangepast aan de vaardigheden en competenties van de kandidaat. Elke module wordt met een schriftelijk deelexamen afgesloten, aan het einde van de opleiding volgt er nog een afsluitende proeve van bekwaamheid. De opleiding Allround verspaner (niveau 3) wordt gepland in twee studiejaren, ervaring leert dat de opleiding een gemiddelde doorlooptijd van 1 jaar heeft. De exacte data van de lessen worden gepland in overleg met het leer-werkbedrijf en worden tijdig bekendgemaakt. De toelatingseisen zijn dat je tenminste 18 jaar bent en gemotiveerd. Je beheerst de Nederlandse taal goed en je bent bereid om te leren in de avonduren en in het weekend. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Delen